Webboard
     All About Koi
บ่อ บ้านของปลา
น้ำ การเลี้ยงน้ำ
การเลือกปลา การเลี้ยงและการดูแล
ยา สารเคมี ปรสิต และโรค
     English Documents
 

     All About Koi

 Malachite Green
All About Koi
   หัวข้อต่อไป: < Prev  Next >   
มาลาไคท์กรีน สารเคมีอีกตัวหนึ่ง ที่มักใช้ในการกำจัดเชื้อภายนอก
มาทำความรู้จักที่มาที่ไป ประโยชน์ และความอันตรายกันดีกว่า
http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/malachite.htm

มาลาไคท์ กรีน   (Malachite Green : MG)
ลักษณะทั่วไป : เป็นผงสีเขียว ละลายน้ำได้ดีเมื่อละลายน้ำแล้ว จะได้สารละลายสีน้ำเงิน มีสูตรทางเคมี C23H25N2 
มาลาไคท์ กรีน ที่ใช้กันปัจจุบันมีอยู่ 2 รูป คือ
รูปของมาลาไคท์ กรีน ออกซาเลต (Malachite green oxalate)
รูปของมาลาไคท์ กรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Malachite green hydrochloride)

ชื่อทางการค้าอื่นๆ ของมาลาไคท์ กรีน :
มาลาไคท์ กรีน ยังมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก เช่น วิคทอเรีย กรีน (Victoria Green),แอนิลีน กรีน
(Aniline Green),เบนซัลดีไฮด์ กรีน (Benzaldehyde Green) ,ไชน่ากรีน (China Green) ,ไดมอนด์ กรีน
(Diamond Green) ,บริลเลี่ยน กรีน (Brilliant Green)
คุณสมบัติทั่วไป :
1.มาลาไคท์ กรีน เป็นสีสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับย้อมวัสดุต่างๆ เช่น ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ฝ้ายและกระดาษ
2.มาลาไคท์ กรีน จะถูกดูดซึม และมีการเปลี่ยนรูปไปเป็น ลูโคมาลาไคท์ กรีน (Leucomalachite Green : LMG)
ในเนื้อเยื่อของสัตว์น้ำ และจะตกค้างเป็นระยะเวลานาน
ความเป็นพิษของมาลาไคท์ กรีน :
เหนี่ยวนำให้เกิดเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์ตับ ในสัตว์ทดลอง ในขณะที่ลูโคมาลาไคท์ กรีน สามารถก่อให้เกิดมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ และตับในสัตว์ทดลองเหนี่ยวนำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในการก่อให้เกิดเนื้องอกในสัตว์ทดลอง ทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม โดยการเพิ่มความยาวของสาย DNAทำให้การพัฒนาของตัวอ่อน หลังฟักออกจากไข่ มีความผิดปกติไปจากเดิมถึง 3-5 เท่า เป็นพิษโดยตรงต่อระบบหายใจของสัตว์น้ำ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของเลือด ทำให้ระดับของแคลเซียมและโปรตีนในเลือดลดลงอย่างรวดเร็วเป็นพิษอย่างรุนแรงต่อสาหร่ายพืชน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำจืดและทะเล
การตกค้าง :
มาลาไคท์ กรีน ที่ละลายในน้ำจะถูกดูดซึมเข้าสู่ปลาได้อย่างรวดเร็วและสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของปลาและ
เปลี่ยนรูปไปเป็น ลูโคมาลาไคท์ กรีน ที่ไม่มีสี อัตราการดูดซึมขึ้นอยู่กับความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ มาลาไคท์ กรีน
และ ลูโคมาลาไคท์ กรีน จะตรวจพบมากที่บริเวณไขมันในช่องท้องและจะตรวจพบน้อยในน้ำเลือดเนื่องจาก
มาลาไคท์ กรีน ลูโคมาลาไคท์ กรีน สามารถแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวางทั่วทุกเนื้อเยื่อของปลา
ทำให้เกิดการสะสมและติดแน่นในเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ดี และถูกกำจัดออกจากเนื้อเยื่อได้ช้า
มาลาไคท์ กรีน ในประเทศต่างๆ :
ปี 2533 ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (USFDA) ได้ประกาศห้ามใช้มาลาไคท์ กรีน ในการรักษาโรคสัตว์น้ำ มาลาไคท์ กรีน และลูโคมาลาไคท์ กรีน ไม่อนุญาติให้มีการตกค้างในสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในประเทศ ออสเตรเลีย หน่วยงานตรวจสอบและกักกันของประเทศออสเตรเลีย (AQIS) ได้เริ่มสุ่มตรวจหามาลาไคท์ กรีน และลูโคมาลาไคท์ กรีน ในสัตว์น้ำนำเข้าเพื่อการบริโภคตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2548  ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ไม่อนุญาตให้ใช้มาลาไคท์ กรีน ในการรักษาโรคสัตว์น้ำ (ตามกฎข้อบังคับ Council Regulation 2377/90) ในประเทศฮ่องกง มาลาไคท์ กรีน ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสารที่ก่ออันตรายและห้ามพบในอาหารทุกชนิด ที่ขายภายในประเทศ ในประเทศเกาหลีประกาศห้ามใช้มาลาไคท์ กรีน ในสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง และกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบเข้มงวดในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนำเข้า

เคมีที่ใช้ทดแทน มาลาไคท์ กรีน ในการรักษาโรคสัตว์น้ำ
ชื่อสารเคมี การออกฤทธิ์ ปริมาณที่ใช้
ฟอร์มาลิน กำจัดปรสิตภายนอก 25-40 ส่วนในล้านส่วน นาน 24 ชั่วโมง
ไตรฟูลาริน กำจัดเชื้อรา 0.1 ส่วนในล้านส่วน นาน 24 ชั่วโมง
โอโซน กำจัดเชื้อรา 0.1 มิลลิกรัม/น้ำ 1 ลิตร นาน 1 นาที
โพวิโดน ไอโอดีน กำจัดเชื้อราบนไข่ปลา 100 มิลลิกรัม/น้ำ 1 ลิตร นาน 15 นาที
ด่างทับทิม กำจัดปรสิตภายนอก 2-4 มิลลิกรัม/น้ำ 1 ลิตร นาน 24 ชั่วโมง
ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ กำจัดเชื้อราบนไข่ปลา 1,000 ส่วน ในล้านส่วน นาน 15 นาที

 

 © 2007 CRAFT SKILL CO.,LTD.
 

Hosting

Hosting