Webboard
     All About Koi
บ่อ บ้านของปลา
น้ำ การเลี้ยงน้ำ
การเลือกปลา การเลี้ยงและการดูแล
ยา สารเคมี ปรสิต และโรค
     English Documents
 

     All About Koi

 Dipterex
All About Koi
   หัวข้อต่อไป: < Prev  Next >   
Dipterex เป็นสารฆ่าแมลง กลุ่มออแกโนฟอสเฟต

Dipterex เป็นสารฆ่าแมลง กลุ่มออแกโนฟอสเฟต,
มีหลายชื่อครับ Trichlorfon , Dylox, Masoten, Mertrifonate ตัวเดียวกันทั้งนั้น
ชื่อDipterex นี้ เป็นยี่ห้อที่ผลิตโดยBayer
จัดเป็นสารที่ใช้กำจัดปรสิต ได้รวดเร็ว และรุนแรงตัวหนึ่ง
จึงห้ามใช้กับปลาที่อ่อนแอ หรือไม่สมบูรณ์
มีพิษทางระบบประสาทกับผู้ใช้(ถ้าไม่ระวัง)
เมื่อใช้แล้วต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำในบ่อหลายวัน

ไม่อยากแนะนำให้ใช้เป็นตัวแรก และใช้เป็นประจำ
อัตราการใช้ ค่อนข้างยุ่งยาก และมีเงื่อนไข
ค่าpH 7.0 - 7.5 ใช้ที่ 0.25ppm หรือ 0.25กรัมต่อน้ำ 1 ตัน
ค่าpH 7.5 - 8.0 ใช้ที่ 0.5ppm หรือ 0.5กรัมต่อน้ำ 1 ตัน
ที่ค่าpHมากกว่า 8.0 ใช้ที่ 0.75ppm หรือ 0.75กรัมต่อน้ำ 1 ตัน


การใช้ซ้ำ แปรตามอุณหภูมิ
ที่อุณหภูมิสูงกว่า 27องศาเซลเซียส ใช้ซ้ำทุก 3-4วัน 5ครั้ง รวม 20วัน
อุณหภูมิ ประมาณ 20- 27องศาเซลเซียส ใช้ซ้ำทุก 4-5วัน 5ครั้ง รวม 25วัน
อุณหภูมิ ประมาณ 15- 20องศาเซลเซียส ใช้ซ้ำทุก 7วัน 5ครั้ง รวม 35วัน


ห้ามใช้DIPTEREX ที่เสื่อม เก่าเก็บ(เปลี่ยนสีหรือชื้นเป็นก้อน) ในทุกกรณี


dipterex สลายตัวได้ง่ายที่pHสูง
และสลายตัวเมื่อโดนแสง และอากาศ

http://www.fishdoc.co.uk/treatments/organophosphates.htm
http://www.lagunakoi.com/html/medications.html

ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับ

 

 © 2007 CRAFT SKILL CO.,LTD.
 

Hosting

Hosting