Webboard
     All About Koi
บ่อ บ้านของปลา
น้ำ การเลี้ยงน้ำ
การเลือกปลา การเลี้ยงและการดูแล
ยา สารเคมี ปรสิต และโรค
     English Documents
 

     Our Work
    Go to Our Work: < Prev  Next >   

คุณเทพสิทธิ์ โรจน์รัตนดำรงค์

การได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของ SMILE KOI FARM และเจ้าของตำแหน่ง
Grand Champion WAGAGOI KOI SHOW 2007
จากประเทศญี่ปุ่น คนแรกและคนเดียวในประเทศไทย 
นับว่าเป็นอีกหนึ่งความไว้วางใจที่เราภาคภูมิใจ บ่อเลี้ยงปลาที่บ้านส่วนตัว ที่เตรียมไว้สำหรับปลาชั้นเยี่ยม ระดับแชมป์จำนวน 2 บ่อ
ด้วยความรู้และความเข้าใจของคุณเทพสิทธิ์ ทำให้บ่อนี้เป็นอีกหนึ่งในบ่อสุดยอดที่ภูมิใจเสนอ

 © 2007 CRAFT SKILL CO.,LTD.
 

Hosting

Hosting