Webboard
     All About Koi
บ่อ บ้านของปลา
น้ำ การเลี้ยงน้ำ
การเลือกปลา การเลี้ยงและการดูแล
ยา สารเคมี ปรสิต และโรค
     English Documents
 

     Our Work
    Go to Our Work: < Prev  Next >   

โรงงานปิโตรเคมี ระยอง

บ่อ2 ระดับความลึก ทรงตัว L ทำให้การออกแบบยากกว่าที่คิด ขนาดความจุรวมประมาณ 300 ตัน
พร้อมระดับควบคุม อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ

 © 2007 CRAFT SKILL CO.,LTD.
 

Hosting

Hosting