Webboard
     All About Koi
บ่อ บ้านของปลา
น้ำ การเลี้ยงน้ำ
การเลือกปลา การเลี้ยงและการดูแล
ยา สารเคมี ปรสิต และโรค
     English Documents
 

     All About Koi

 ยา สารเคมี ปรสิต และโรค
All About Koi
 ปรสิต โปรโตซัว Parasite
ว่ากันตามจริงแล้วทั้งปรสิต โปรโตซัว Parasites หลายตัว คล้ายคลึงกัน ทำให้ปลาป่วย มีอาการทำนองเดียวกัน ยา/สารเคมีที่ใช้ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก 
การขยายความของเรื่องปรสิตนี้ จึงเป็นเพียงข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ เพื่อจัดการ และประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เจอหรืออาจจะเจอเข้าสักวันหนึ่ง
 
 แบคทีเรีย และการดูแลปลาป่วย
วิธีการดูแลปลาเบื้องต้น
เมื่อพบอาการผิดปกติเกิดขึ้น จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการสันนิษฐาน หากสาเหตุหรือต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน 
ปัญหาปรสิต : แก้ไขโดยใช้สารเคมีหรือยา ที่มีผลต่อปรสิต/โปรโตซัว 
ปัญหาแบคทีเรีย: การเลือกใช้ยาปฎิชีวนะที่ถูกต้อง
 ยา-สารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ part 1
ยา-สารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บทความน่าอ่านของ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง http://www.nicaonline.com/
part 1 : ยาปฏิชีวนะ 
กลุ่มยาควิโนโลน  กลุ่มยาเตตร้าซัยคลิน  กลุ่มยาซัลฟานิลาไมด์ (Sulfanilamides)
 ยา-สารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ part 2
ยา-สารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บทความน่าอ่านของ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง http://www.nicaonline.com/
part 2 : สารเคมี
ฟอร์มาลิน คลอรีน  บี เค ซี   ไอโอดีน  ไดน๊อปทิโรไลด์  กลูตาราลดีไฮด์  วัสดุปูน   มาลาไคท์กรีน
 PP Bomb
PP Bomb

Potassium Permanganate , KMnO4
 Dipterex
Dipterex เป็นสารฆ่าแมลง กลุ่มออแกโนฟอสเฟต
 เกลือ ของใกล้ตัว
เกลือ  เกลือ คืออะไร ???
 เกลือ เรื่องการเจือจาง
สำหรับท่านที่นิยมใส่เกลือในบ่อ มีบางเรื่องที่อยากให้ระมัดระวังกัน 
ข้อ1 เกลือไม่สลายตัว คงอยู่ในปริมาณเดิมตลอดเวลา(ถ้าไม่ล้นน้ำทิ้ง) ต่างไปจากฟอร์มาลีน มาลาไคท์ ที่สลายตัวไปเองใน 36-72ชั่วโมง
ข้อ2 การล้นน้ำทิ้งมีผลอย่างไรกับปริมาณเกลือ

 Malachite Green
มาลาไคท์กรีน สารเคมีอีกตัวหนึ่ง ที่มักใช้ในการกำจัดเชื้อภายนอก
มาทำความรู้จักที่มาที่ไป ประโยชน์ และความอันตรายกันดีกว่า
http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/malachite.htm
 Ulcer disease
Ulcer disease มักเกิดขึ้นในช่วงที่อุณหภูมิเปลี่ยนจากเย็นเป็นร้อนขึ้น โดยเฉพาะกับปลาที่เครียดไม่ว่าจะเป็นด้วยการขนส่ง การกักโรคที่ไม่ถูกต้อง หรือคุณภาพน้ำไม่ดี
ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนจากเย็นขึ้นมาเป็นอุ่น  มักเป็นจุดสตาร์ทของโรคนี้ ...
 Dropsy และ Pop Eye

อาการปลาตาบวม ตัวบวม

 SWIM BLADDER DISORDERS
ความผิดปกติของถุงลม : ปลาคาร์พมีถุงลมอยู่ 2 ใบ ในช่องท้องกลางลำตัว ใช้สำหรับการปรับตัวเมื่อว่ายน้ำที่ระดับความลึกต่างกัน
 เรื่องที่นึกไม่ถึง ... เนื้องอก
KOHAKU ตัวสวยจาก OGATA FARM ตัวนี้ เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก NISAI มาเป็น SANSAI ขนาด 65 ซม. ปลายปี ’04 นับเป็นปลาจาก OKATA ที่สวยและมีคุณภาพไม่แพ้ใคร
กลางปี 2005 ปลาตัวนี้เริ่มมีอาการแปลก ๆ กินอาหารแล้วคายออกมา หลังจากขึ้นฮุบอาหาร ดำน้ำลงไปสักพักจะคายอาหารทั้งหมดออกมา แล้วขึ้นมาฮุบอาหารใหม่ วนไปวนมาอยู่อย่างนี้
ได้มีการพยายามรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกำจัดปรสิต แช่เกลือ แช่ยา ฉีดยา อาการไม่เปลี่ยน จับวางยาส่องดูภายในช่องปากไม่พบอะไรผิดปกติ ผ่านไปหลายเดือน อาการไม่ดีขึ้น ปลาผอมลงอย่างเห็นได้ชัด และมีอาการหิวอาหารตลอดเวลา

 

 © 2007 CRAFT SKILL CO.,LTD.
 

Hosting

Hosting